Den nye 
række 
bure er 
med ind-
gang fra
sidedøren.