Rebecca på ski med
Thompson
(de to "gamle" skulle jo
også opleve noget).

I starten gik det
rigtig godt....