Jørgen på vej
i mål på kon-
kurrencens
3. dag.

 

NO 2006