Mens elementerne
var taget ned,
nød hundene
den dejlige dag i
lufteområdet.

Her Patrick og
Bubka.